Opleidingscheques

Wil je vandaag bijblijven, moet je je regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. De Vlaamse overheid wil de actieve bevolking hierbij financieel ondersteunen. Via opleidingscheques betaalt ze namelijk de helft van je opleiding. In de meest bekende vorm vraag je de opleidingscheques zelf aan - procedure zie hieronder. Maar ook je werkgever kan onder bepaalde voorwaarden jouw opleiding gedeeltelijk laten terugbetalen - procedure zie hieronder. 

1 Opleidingscheques voor werknemers

Voor wie?

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je een werknemer of interimkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels gewest werkt, én de opleiding op eigen initiatief volgt.

Vanaf 1 maart 2015 wordt het toepassingsgebied van opleidingscheques uitgebreid zodat onderstaande categoriën ook opleidingscheques kunnen gebruiken.

  • Een Vlaming die niet in Vlaanderen werkt
  • Een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, maar er niet woont

Vanaf 1 maart 2015 kunnen hooggeschoolden enkel nog opleidingscheques aanvragen wanneer zij een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden. Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

  • Diploma van bachelor
  • Diploma van master
  • Diploma van leraar (ook SLO)
  • Diploma van gegradueerde (HBO5)

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Alle cursussen behalve de opleidingen Fotografie, Kleding / Mode en Koken, en de modules Digitale Fotografie van de opleiding Multimedia-operator.
Volledige lijst met uitgesloten opleidingen: zie http://vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml#volwassenenonderwijs

Waar?

Kom je in aanmerking, dan beslis je zelf waar en wanneer je een opleiding of een loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet wel verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen, bv. SNT. Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na de opleiding of begeleiding krijg je een attest waaruit blijkt wat je hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Wat?

Met de cheques kan je een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen bij de erkende opleidingsverstrekkers. Let wel: enkel de rechtstreekse of directe kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests ...) worden terugbetaald. Wil je zeker zijn? Ga bij de opleidingsverstrekker na welke kosten hij dekt vóór je de cheques bestelt. Je kan de cheque ook gebruiken voor opleidingen die je volgt tijdens de opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof.
Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van € 5, € 10 en €25, en betaal je zelf dus slechts € 2,5, € 5 en € 12,5. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.

Hoe?

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test. Bestel je cheques tijdig. Ze zijn beperkt.

Voor de uitgifte van de cheques heeft de VDAB een overeenkomst met de firma Edenred. De cheques kunnen gedurende 14 maanden gebruikt worden. De begin- en einddatum staat op de cheque.

Opgepast:
De opleidingsverstrekker mag geen cheques aanvaarden met vervaldatum vóór de startdatum van de cursus. Bv. bij inschrijvingen in juni voor een cursus die start op 1 september, zullen geen cheques aanvaard worden met een vervaldatum vóór 1 september.
Opleidingscheques die vervallen zijn, kunnen NIET ingeruild worden bij Edenred!

Bestellen?

Bestel online, bel naar 0800 30700 (elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur) of in je lokale werkwinkel.

Meer info?

Als je de melding krijgt: “Volgens de beschikbare gegevens voldoet U op dit moment niet aan de voorwaarden.

Lees de veelgestelde vragen.

Terugbetaling persoonlijke bijdrage opleidingscheques

Behaalde je geen diploma secundair onderwijs, en heb je opleidingscheques aangevraagd (zie hierboven) kan je de terugbetaling aanvragen van je persoonlijke bijdrage voor de opleidingscheques. Let wel, de opleidingscheques moeten zijn aangevraagd voor een opleiding tweedekansonderwijs, een basisopleiding informatica of een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen. Je opleiding wordt  dan volledig gratis. Meer info en aanvraagformulier.

2 Opleidingscheques voor bedrijven = KMO-portefeuille

 

Sinds 1 april 2016 is de kmo-portefeuille vernieuwd. De drie belangrijkste wijzigingen zijn: 1. Eén enkel maximaal subsidiebedrag en -percentage dat een kmo in functie van eigen noden kan inzetten voor opleiding en/of advies; 2. Een maximaal steunbedrag afhankelijk van de grootte van het bedrijf; 3. Een eenvoudige subsidieaanvraag en -toekenning via een vernieuwde website.

Opleiding en/of advies? Kies zelf!

De kmo kiest volledig vrij waarvoor hij de kmo-portefeuille gebruikt, voor advies en/of opleiding. Daarvoor krijgt men één totaalbedrag ter beschikking. Advies is advies: de vroegere aparte adviespijlers technologieverkenning, strategisch advies en advies internationaal ondernemen, worden mee onder advies opgenomen. Binnen het maximale subsidiebedrag bepaalt de kmo vanaf nu zelf welk type advies hij best kan gebruiken.

Subsidie volgens bedrijfsgrootte

In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt  40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30%.

 

 

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

Administratief eenvoudige flow 

Er is een vernieuwde, intuïtieve website waarin de kmo zijn subsidie zonder papieren dossier kan aanvragen. De aanvraagflow werd vereenvoudigd:  zo kan de kmo onmiddellijk na de subsidieaanvraag zijn eigen aandeel storten zonder op bevestiging van de dienstverlener te moeten wachten.

Hoe vraag je een subsidie aan?

De subsidie kan enkel aangevraagd worden via www.kmo-portefeuille.be aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille. Registreren doe je via je persoonlijk federaal token of via je eID. Meer informatie hierover vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Hoe vraag je een KMO-portefeuille aan?

Na inschrijving bij een erkende dienstverlener (SNT is erkend), doe je een subsidieaanvraag via www.kmo-portefeuille.be.
De subsidieaanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Indien een opleiding bv. start op 01 september, dan moet de subsidie ten laatste op 14 september aangevraagd worden.

Waarvoor kan je een KMO-portefeuille aanvragen?

De KMO-portefeuille bestaat uit 2 luiken, waaronder "opleiding". Daarmee wordt bedoeld een opleiding gevolgd door de werkenden in de onderneming met als doel het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren. Enkele voorbeelden zijn pc-cursus, taaltraining, sociale- en communicatievaardigheden, ... Opgepast, de subsidie kan enkel worden aangevraagd wanneer het totaal van inschrijvingsgeld en cursusmateriaal voor de cursus(sen) minimum € 100 bedraagt per inschrijving.

Meer informatie vind je op de website www.kmo-portefeuille.be.

12/04/2016

Hoofdvestiging

SNT CVO
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
t 050 44 11 40
f 050 75 01 10
adm@snt.be

Openingsuren secretariaat
ma-vrij: van 8.30 tot 21.30 uur
zat: van 8.30 tot 12.00 uur

SNT CVO | Arsenaalstraat | Brugge | Copyright & disclaimer | Algemene voorwaarden