Inschrijvingen voor cursussen aan SNT Brugge & Blankenberge

Inschrijven vóór de 1ste les

Ingevolge onderrichtingen van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kunnen je aanwezigheden maar genoteerd vanaf het moment dat je inschrijving volledig is afgehandeld. Schrijf dus, indien enigszins mogelijk, in vóór de eerste les. Met dank voor je medewerking

Leeftijdsvoorwaarde en wettig verblijf

zie onderaan deze pagina

Inschrijvingen voor vestigingen in Brugge Arsenaalstraat, Langerei, Sint-Andries, Sint-Michiels

De inschrijvingen vinden plaats in het secretariaat in de Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge.

 • Elke schooldag doorlopend van 8.15 tot 21.30 uur, op zaterdag van 8.15 tot 12.00 uur.

   
 • Inschrijvingen 2de semester 16/17 telefonisch (enkel voor buitenvestigingen) als via het secretariaat. Vanaf 05 december 2016. Secretariaat open elke schooldag van 08:15 tot 21:30 doorlopend; op zaterdag van 08:15 tot 12.00.
  Opgelet:
  op zaterdag 24 december 2016 is het SNT-secretariaat gesloten
  gesloten tijdens de kerstvakantie vanaf 24 december 2016 t.e.m. 8 januari 2017
  op vrijdagavond 13 januari 2017 sluit het secretariaat uitzonderlijk om 20:15.

   
 • Online inschrijvingen doorlopend mogelijk 7/7, 24/24 ook tijdens de schoolvakanties.
 • Online inschrijvingen 2de semester 16/17 doorlopend mogelijk 7/7 vanaf 05 december 2016, 24/24 ook tijdens de schoolvakanties.
 • voor de lesplaatsen Langerei, Sint-Andries, Sint-Michiels, kan men tijdens de secretariaatsuren telefonisch inschrijven via 050 44 11 40. Je krijgt dan een vraag tot overschrijving toegestuurd*;
 • permanent online inschrijvingen voor Talen, Vlaamse gebarentaal, Bedrijfsbeheer, Koken, Mode, Fotografie en Computer. Voorwaarden
 • Je kan niet online inschrijven voor Nederlands voor anderstaligen;

Betalen kan cash, met bancontact, VISA/Mastercard of met opleidingscheques. Opleidingscheques worden aanvaard voor alle cursussen behalve Fotografie (80 uur), Koken en Mode / Kleding. Men is slechts geldig ingeschreven nadat het inschrijvingsgeld inclusief het bij College van Burgemeester en Schepenen vastgelegde extra onkostenbedrag is betaald en/of het attest van vrijstelling werd ingediend.

Inschrijvingen voor vestiging Blankenberge

Frans, Spaans, Italiaans, Vlaamse Gebarentaal, Nederlands voor anderstaligen, Computer, Fotografie, Koken in Blankenberge

 • op het SNT-secretariaat in de Arsenaalstraat 4 in Brugge, elke schooldag doorlopend van 8.15 tot 21.30 uur, op zaterdag van 8.15 tot 12.00 uur;
  Opgelet:
  op zaterdag 24 december 2016 is het SNT-secretariaat gesloten
  gesloten tijdens de kerstvakantie vanaf 24 december 2016 t.e.m. 8 januari 2017
  op vrijdagavond 13 januari 2017 sluit het secretariaat uitzonderlijk om 20:15.


   
 • voor de lesplaats Blankenberge kan men tijdens de secretariaatsuren telefonisch inschrijven via 050 44 11 40 Je krijgt dan een vraag tot overschrijving toegestuurd*; Zie ook hierboven bij Brugge.
 • permanent online inschrijvingen voor Talen, Bedrijfsbeheer, Koken, Fotografie en Computer 2de semester 16/17 vanaf 05 december 2016. Voorwaarden
 • Je kan niet online inschrijven voor Nederlands voor anderstaligen;

Betalen kan cash, met overschrijving of met opleidingscheques, in Brugge ook met bancontact, VISA/Mastercard. Opleidingscheques worden aanvaard voor alle opleidingen behalve Fotografie (80 uur), Koken en Mode / Kleding. Men is slechts geldig ingeschreven nadat het inschrijvingsgeld inclusief het bij College van Burgemeester en Schepenen vastgelegde extra onkostenbedrag is betaald en/of het attest van vrijstelling werd ingediend.

Nederlands voor anderstaligen in Blankenberge

Inlichtingen via Jobkracht 10 (de werkwinkel)
Kerkstraat 236
8370 Blankenberge
Klanten OCMW:
Vragen naar Kelly De Preester
Tel. 050 43 12 68
email: kelly.depreester@ocmw-blankenberge.be
Anderen:
Onthaal /VDAB
Vragen naar Fabienne Potier
Tel. 050 43 12 04
email: fabienne.potier@vdab.be

Opgelet: je kan voor Nederlands anderstaligen te Blankenberge enkel inschrijven via de leerkracht, telefonisch op 050 44 11 40 (zie hoger) of op het SNT-secretariaat in de Arsenaalstraat 4 in Brugge.

* Bij telefonische overschrijving met betaling via overschrijving wordt steeds gevraagd het volledige inschrijvingsbedrag binnen de 7 dagen te storten.
Bij betaling via overschrijving behoudt SNT zich het recht voor om de inschrijving te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op rekeningnummer van BNP: IBAN BE80 0012 3545 7977, BIC GEBABEBB, binnen de 7 werkdagen na de inschrijving.
Heb je recht op gehele of gedeeltelijke vrijstelling, dan wordt jou na overhandiging van het juiste attest binnen de gestelde termijn aan het SNT-secretariaat, het te veel gestorte terugbetaald op je rekeningnummer. Dezelfde procedure geldt ook voor telefonische inschrijving waarbij je gebruik wenst te maken van opleidingscheques voor betaling van het inschrijvings- en/of cursusgeld.

SNT legt geen wachtlijsten aan. Reservatie van inschrijvingsplaatsen en/of inschrijvingen via email, mits toestemming van de directie, kan enkel voor organisaties of bedrijven die een meervoudige inschrijving doen en betalen via factuur.

Leeftijdsvoorwaarde en wettig verblijf

Leeftijdsvoorwaarde

Om als cursist toegelaten te worden tot een cursus van SNT, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, d.w.z. je hebt de leeftijd van 16 jaar bereikt of je hebt de leeftijd van 15 jaar bereikt en reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd; het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten). Om toegelaten te worden tot de opleiding bedrijfsbeheer moet je ingeschreven zijn in de derde graad van het secundair onderwijs en voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Aan de deeltijdse leerplicht is voldaan:

 • hetzij op 30 juni van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt: indien het bereiken van die leeftijd tussen 1 juli en 31 december valt.
 • hetzij op de datum waarop je 18 jaar wordt: indien die datum tussen 1 januari en 30 juni valt.

Leerlingen uit het secundair onderwijs die tussen 12 en 16 jaar oud zijn kunnen op basis van door de Vlaamse Regering vastgelegde voorwaarden toegelaten worden tot de cursussen van het studiegebied Nederlands tweede taal.

Wettig verblijf

Wie aan de deeltijdse leerplicht - d.w.z. 18 jaar oud zijn – voldaan heeft, moet bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Wie de Belgische nationaliteit heeft, doet dit door mededeling van zijn rijksregisternummer. Wie niet beschikt over de Belgische nationaliteit brengt een verblijfsdocument mee dat bij inschrijving zal gekopieerd worden.

Om na te gaan of een bepaald document als wettig verblijf aanvaard wordt kan u het  vademecum wettig verblijf raadplegen.

Het verblijfsdocument moet geldig zijn op het ogenblik van inschrijving.

30/10/2016

Hoofdvestiging

SNT CVO
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
t 050 44 11 40
f 050 75 01 10
adm@snt.be

Openingsuren secretariaat
ma-vrij: van 8.30 tot 21.30 uur
zat: van 8.30 tot 12.00 uur

SNT CVO | Arsenaalstraat | Brugge | Copyright & disclaimer | Algemene voorwaarden