Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

The Common European Framework of Reference for Languages (CEF) of in zijn Nederlandse vertaling het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) is de Europese standaard voor het evalueren van de verschillende niveaus in taalvaardigheid. Dit referentiekader erkent 6 verschillende niveaus in 4 gebieden: spreken, lezen, schrijven en luisteren. Voor de niveau-aanduiding gebruikt men in Europese context A1, A2, B1, B2, C1 en C2. In Vlaanderen gebruikt men in het Volwassenenonderwijs meestal de overeenkomstige Engelse benaming. Ingevolge decretale verplichting wordt diezelfde Engelse benaming vermeld op de uitgereikte deelcertificaten en certificaten.

 

Basisgebruiker

Onafhankelijke gebruiker

Vaardige gebruiker

  ERK taalniveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
  Engelse naam Breakthrough Waystage Threshold Vantage Effectiveness Mastery
  Ndl vertaling Doorbraak Tussenstap Drempel Uitzicht Operationele vaardigheid Beheersing
  Richtgraad* RG1   RG2 RG3 RG4 Niet in het
volwassenen-
onderwijs
  Richtgraadniveaus* RG 1.1 RG 1.2 RG 2.1 tem 2.4 RG 3.1 & 3.2 RG 4.1 & 4.2
  Oude benaming Elementaire Kennis 1 Elementaire Kennis 2 Praktische Kennis Gevorderde Kennis Gespecialis. Kennis
  Aantal lestijden* 120 lestijden 120 lestijden 480 lestijden 240 lestijden 240 lestijden  
  Progressie Beginner --> --> --> --> Gevorderde

 

De richtgraden worden in Vlaanderen verder onderverdeeld in modules.


Voor de meeste talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands voor anderstaligen, Portugees, Spaans) komen de richtgraden overeen met:

 • richtgraad 1 = A1 & A2: 240 lestijden, opgedeeld in 4 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met twee schooljaren les volgen à rato van 1x/week.
 • richtgraad 2 = B1: 480 lestijden, opgedeeld in 6 modules van 80 lestijden of 8 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met drie of vier schooljaren les volgen a rato van 1x/week.
 • richtgraad 3 = B2: 240 lestijden, opgedeeld in 4 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met twee schooljaren les volgen a rato van 1x/week.
 • richtgraad 4= C1: 240 lestijden, opgedeeld in 4 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met twee schooljaren les volgen a rato van 1x/week.


Voor Russisch ziet dit er als volgt uit:

 • richtgraad 1: 360 lestijden, opgedeeld in 6 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met drie schooljaren les volgen a rato van 1x/week.
 • richtgraad 2: 480 lestijden, opgedeeld in 8 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met vier schooljaren les volgen rato van 1x/week.
 • richtgraden 3 en 4: bestaan niet


Voor Japans ziet dit er als volgt uit

 • richtgraad 1: 480 lestijden, opgedeeld in 8 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met vier schooljaren les volgen a rato van 1x/week.
 • richtgraad 2: 480 lestijden, opgedeeld in 8 modules van 60 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met vier schooljaren les volgen a rato van 1x/week. (niet opgericht aan SNT)
 • richtgraden 3 en 4: bestaan niet


Voor Vlaamse gebarentaal is het nog anders

 • richtgraad 1: 360 lestijden, opgedeeld in 3 modules van 120 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met drie schooljaren les volgen a rato van 1x/week.
 • richtgraad 2: 480 lestijden, opgedeeld in 4 modules van 120 lestijden, wat in de praktijk overeenkomt met vier schooljaren les volgen a rato van 1x/week. (niet opgericht aan SNT)
 • richtgraden 3 en 4: bestaan niet


Wens je een uitvoerige beschrijving van de verschillende taalniveaus, klik dan hier:
http://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr (English version)
 

 

 

16/05/2016

Hoofdvestiging

SNT CVO
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
t 050 44 11 40
f 050 75 01 10
adm@snt.be

Openingsuren secretariaat
ma-vrij: van 8.30 tot 21.30 uur
zat: van 8.30 tot 12.00 uur

SNT CVO | Arsenaalstraat | Brugge | Copyright & disclaimer | Algemene voorwaarden